Kvalité, effektivitet och kostnadsrationalisering är vår styrka
Vårt team och internationell bredd ger oss styrka och perspektiv

INGENJÖRER SOM KAN VERKLIGHETEN

ZPE är en ingenjörsbyrå som fokuserar på kostnadsrationalisering och kvalité. Bolaget har under flera år framgångsrikt byggt upp ett effektivt arbetssätt vilket har levererat mätbart positiva resultat. Kärnan i arbetet är våra medarbetare som kommer ifrån branschen och kan den verklighet som vi verkar i.

Grundaren Zoran pratar om ZP Engineering och hur de lyckades bli bland de bästa i branschen av kostnadsrationalisering.

Vi är ett
mångkulturellt företag med internationellt tänk

Hos oss jobbar
du i en avslappnad

men effektiv miljö

Litet företag
med stora ambition