ZP Engineering AB kan med stor glädje och stolthet låta meddela att vi numer innehar högsta Soliditetsbetygetet AAA. För att erhålla denna nivå krävs att företaget under minst 10 år levererar stabila finansiella resultat. Att vi nu har delgivits detta höga betyg ser vi som en stor milstolpe i företagets historia och som en kvalitetsstämpel vilket intygar att företaget sköts och hanteras på ett professionellt och seriöst sätt. Betyget ger en indikation på stabilitet och nuvarande och framtida kunder skall alltid känna en säkerhet och trygghet när dom anlitar ZP Engineering AB.