Kvalitet och miljö är två frågor som alltid står i fokus hos ZP Engineering AB. Nu tar vi detta ytterligare ett steg genom att certifiera oss inom dessa områden. Arbetet pågår just nu för fullt för att nå denna för oss viktiga milstolpe. Vi beräknar att vara klara innan jul.

De två aktuella certifieringarna är ISO 9001 för kvalitetsledning och ISO 14001 för miljöledningssystem.
Genom att följa företagets kärnvärden och ständigt vara engagerade, ordningsamma, kostnadseffektiva, utvecklande och miljömedvetna hoppas vi att kunna uppnå kriterierna utan svårigheter.

 

ISO 9001 för kvalitetsledning syftar till att säkerställa kvaliteten i det interna arbetet, relationerna till kunderna och i de levererade tjänsterna. Att ledningen arbetar systematiskt med utveckling och förbättring samt att personalen är delaktig i kvalitetsarbetet.
ISO 14001 för miljöledningssystem syftar bland annat till att uppnå en effektiv användning av material, energi och avfallshantering vilket i längden ger lägre kostnader och ett ökat förtroende för företaget.