Under vecka 38 har ZPE startat ett nytt aktiebolag(AS) i Norge med syfte att
kunna erbjuda både svenska och utländska ingenjörer arbete.
Kärnverksamheten kommer att vara inom Offshore-branschen.
Första ramavtalet är redan skrivet och fler är på gång med de största kunderna i branschen.