Vi söker erfarna licenssvetsare och montörer för anställning och arbete ute hos kund. Arbetet kommer att bedrivas i hela Sverige. Detta medför en hel del resor och även varierande arbetstider.

För mer info om tjänsterna kan ni gå in på Arbetsförmedlingens hemsida.
https://www.arbetsformedlingen.se