24 NOV 2017

Idag genomförde vi en revision samtidigt som vi fullföljde en certifiering för de nya och uppdaterade standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Processen resulterade i en revision utan avvikelser och vi är nu stolta över att vara certifierade enligt de senaste standarderna. Att revisionen fortlöpte utan avvikelser är ett kvitto på att ZP Engineering AB är ett professionellt och seriöst företag vilket vi hoppas får våra kunder att känna extra trygghet.

2017 har varit ett viktigt år för ZP Engineering AB. Certifierade enligt senaste ISO-standarder samt att vi efter lång tid och stort engagemang blivit tilldelade högsta soliditetsbetyg (på kortast möjliga tid, 10 år) känner vi att vi åter visat prov på vilken typ av företag vi är och vill vara. Vi har dessutom av strategiska skäl valt att flytta vårt kontor till Hisinge hus, Gustaf Dalénsgatan 34. Flytten möjliggör att företaget kan expandera samt anta nya och spännande utmaningar. Vi hoppas att 2018 kommer att bli minst lika händelserikt och tackar för det gånga året.

God jul önskar ZPE