KVALITÈ & MILJÖ

Policy och beskrivning av verksamhetsmanualen

ZPE är en ingenjörsbyrå inom produktutveckling, produktionsutveckling, projektledning .Det som skiljer oss från många andra är att vi själva kommer från branschen och här kan du som ingenjör vara med och förändra framtiden. Vi kan också den verklighet som våra anställda kommer ut till. Därmed kan du som kund vara säker på att få rätt kompetens när du anlitar ZPE.

Cerifierade enligt ISO 9001 & 14001

ZP Engineering AB är certifierade enligt ISO 9001 för kvalitetsledning och ISO 14001 för miljöledningssystem.
Ladda ner beslutet kring certifieringen här
(i PDF-format).Kvalitetspolicy

ZP Engineering AB är en Ingenjörsbyrå som för kunds räkning driver och produkt utvecklar systemprodukter, egenutvecklade produkter och utvecklingstjänster avseende konstruktion & projektledning.

För oss innebär kvalitet att vi levererar tjänster och produkter som möter kundernas högt ställda förväntningar på kvalitet, leveranssäkerhet, service och totalekonomi. Vårt kvalitetsarbete utgår från att uppfylla de lagar och krav som intressenter ställer på oss.

  • Ett nära och långsiktigt samarbete med kund/leverantör med teknikledande och unika arbetsmetoder gör oss till en kvalificerad ingenjörsbyrå av mekanik samt process baserad konstruktion, anpassad efter varje kunds behov och önskemål
  • I samarbete med kunder utvecklar vi lösningar med mervärde avseende både konstruktion och projektledning.
  • Personalen skall vara kompetent och engagerad för att motsvara kundens förväntningar.
  • Att ständigt förbättra processer och kvalitetsarbete samt arbetsmetodik.

Miljöpolicy

Vårt miljöarbete utgår från att uppfylla de miljökrav som intressenter ställer på oss. Vårt arbete med ständiga förbättringar och förebyggande av förorening innebär följande:

  • Vid inköp av varor till verksamheten tittar vi på miljö och klimatsmarta produkter.
  • Vid samarbete med leverantör då skall leverantör efterfölja ZPE:s miljöpolicy.
  • Mängden avfall begränsas så långt det är möjligt och restavfall sorteras.
  • Vi i vårt dagliga arbete hushåller med energi och naturresurser, verkar för ett aktivt miljöval.
  • Genom vårt dagliga arbete hos kund i ett miljöeffektivt förändringsarbete, detta ger en positiv utveckling ur hållbarhetsperspektiv.

Beskrivning av verksamhetsmanual

Vårt verksamhetssystem baseras på ISO 9001:2 015 och 14001:2 015. Det omfattar hela ZP Engineering AB verksamhet i Göteborg. Syftet med verksamhetssystemet är att styra hur vi arbetar så att vi når våra mål, ökar vår lönsamhet, minskar vår miljöpåverkan och samtidig får nöjda kunder.

GDPR (General Data Protection Regulation)

Den 25:e maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Den nya förordningen berör samtliga verksamheter som verkar i samt samlar in/hanterar personuppgifter om medborgare i EU. GDPR kommer att ersätta den tidigare Personuppgiftslagen (PuL).
Du skall alltid känna dig säker när du lämnar ifrån dig dina personuppgifter till bolaget. Personuppgifter rensas löpande var 24:e månad.

I samband med rekryteringsprocessen kan personuppgifter delges till samarbetspartners och kunder. Vid dessa fall informeras berörd part innan informationen delges.