ZPE har skrivit ramavtal med Eberspächer Exhaust Technology Sweden AB.
Avtalet omfattar tjänster mot produktion både på tjänstemannasidan och kollektivsidan.

Eberspächer tidigare Swenox utvecklar och producerar avgasreningssystem till fordon. Eberspächer har sin produktionsanläggning i Nyköping samt utvecklingskontor i Göteborg.