KOSTNADSRATIONALISERING

Kostnadsrationalisering, ett kompetensområde där vi strävar efter att ligga i framkant. ZPE har som verksamhet arbetat med kostnadsrationalisering inom fordonsindustrin under många år, här ligger vår expertis och nisch. Området är väldigt brett men grundar sig i att effektivisera verksamheter med onödigt höga kostnader i åtanke.

Fokusområden som verksamheten arbetar med är teknisk kostnadsrationalisering och effektiv sourcing av kompetens.

Teknisk kostnadsrationalisering innefattar flera olika tillvägagångssätt, kompetenser och krav beroende på projekt och produkt. Precis som vid utveckling av en ny produkt analyserar man materialval, design, tillverkningsprocess för att nämna ett par. Dock, analyserar man här redan definierade/implementerade lösningar med målet att optimera. Gemensamt för alla projekt är den så kallade design paradoxen, mer kunskap om produkten innebär även mindre designfrihet. Denna typ av projekt kräver alltså en kreativitet och ett driv som få kan erbjuda. Vi på ZPE har genom åren byggt upp ett arbetssätt som visat sig vara effektivt och med kompetensen vi har inom bolaget arbetar vi hårt för att bli det självklara valet.

En naturlig del av kostnadsrationalisering är även att hitta rätt kompetens, genom smarta sourcing strategier. Här finns en möjlighet att både minimera ledtider och kostnader för utvecklingsprojekt. Dagens situation har visat att den globala och uppkopplade värld vi lever i, inte kräver att utvecklingsteam och individer delar samma fysiska arbetsplats. Utvecklingsteam kan vara baserade i olika delar av Europa och med hjälp av dagens teknik fortfarande arbeta effektivt mot samma övergripande mål och resultat.
Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din verksamhet, kontakta oss vi berättar gärna.

Har du frågor, vänligen kontakta oss.