PRODUKTUTVECKLING

Produktutveckling är en av, om inte den bredaste kompetensen som finns för en verksam ingenjör. Att gå från idé till färdig produkt omfattar en mängd olika steg, inte mindre på grund av dagens globala trender som elektrifiering, hållbarhet och digitalisering.

På bolaget arbetar vi aktivt för att alla medarbetare ska hålla sig uppdaterade gällande ny teknik och nya trender för respektive bransch som vi arbetar inom. Bland annat spenderar vi tid på att utföra egna benchmarkingworkshops för att förstå hur våra kunder ställer sig gentemot deras konkurrenter. Allt detta för att säkerställa att vi har nöjda kunder och levererar resultat med kvalité.

Vi har tidigare haft konsulter som arbetat i flera olika delar av produktutvecklingsprocessen, design & modellering, verifiering, industrialisering för att nämna ett par. Med dagens ca 20 anställda har vi en stor blandning av erfarenhet, intressen och utbildning. Vi värderar också att våra anställda lär sig av varandras uppdrag för att på så sätt få en bättre överblick över produktutvecklingsprocessen samt även bli bättre ingenjörer och människor.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din verksamhet, kontakta oss vi berättar gärna.

Har du frågor, vänligen kontakta oss