PROJEKTLEDNING

Projektledning innebär för oss att främja det bästa hos människor och föregå med gott exempel. Att definiera tidsplaner, gater och övervaka fortgång är en del av det. Men att ha en kommunikativ förmåga för att konkretisera övergripande mål till faktiska arbetsuppgifter som leder till kvalitativ leverans inom givna ramar är skillnaden på en ledare och en administratör.

Genom arbetet vi utför både inom kostandsrationalisering och produktutveckling är projektledning en självklar del av vår verksamhet. Att hantera stress och flera olika arbetsuppgifter är alltså en del av vår verklighet oavsett uppdrag. En fördel är att vi arbetar standardiserat, vilket möjliggör att vi enkelt kan samarbeta för att nå målet. Vi har alltid som mål att förkorta ledtider och samtidigt bibehålla en kvalitativ leverans, oavsett roll.

Söker du projektledare, hör gärna av dig. På bolaget besitter vi flerårig erfarenhet av att leda projekt i den intensiva bilindustrin och drivna kollegor, vårt mål är att erbjuda bästa möjliga lösning.

Har du frågor, vänligen kontakta oss