ZPE har fått sin första beställning från SCA Hygiene Products AB i Mölndal.
Konsultuppdraget innebär att Skapa och underhålla ritningar enl SCA’s regelverk och standarder av hygien produkter.

SCA hygiene Products är ett utveckling & tillverkningsbolag av hygien produkter.
Libero, Tena, Libresse & Edet är några av deras varumärken.