ZPE har tecknat sin första order med Cargotec Sweden AB i Göteborg.
Konsultuppdraget innebär utveckling av hydrauliksystem på plats
hos Cargotecs kontor.
Cargotec är ett utveckling & tillverkningsbolag av lösningar för lastning på
land och till havs. Hiab, Kalmar och MacGregor är några av deras varumärken.