ZPE kommer utföra ett större rationaliseringsuppdrag inom Exteriör på Volvo PV.

Karaktären på uppdraget medför nyrekrytering av personal. Detta uppdrag kommer heltidssysselsätta 4 medarbetare under hela 2014.

Uppdraget utförs i ZPE:s nya lokaler i Göteborg.