ZPE samarbetar med MacGregor igen. Denna gång handlar det om ett konsultuppdrag som Senior Design Engineer vilket startade i mitten av november 2014. Uppdraget utförs på MacGregors kontor i Göteborg.

MacGregor tillhandahåller integrerade lasthanteringslösningar och tjänster för sjötransporter och offshoreindustrin.
MacGregor betjänar sina kunder med lösningar som integrerar lasttillgång, stuvning, vård och hanteringsfunktioner för att passa en viss fartygs lastprofil . Detta gynnar fartygets produktivitet, miljöpåverkan och livslängd.